Verden er i endring, men det er ikke bare den teknologiske utviklingen som endrer seg. Klimaendringene utfordrer oss alle og måten vi lever livene våre på. I Strømmes er vi opptatt av klima og miljøavtrykket i alle deler av vår leveranse, og bærekraft er helt grunnleggende i alt vi foretar oss.

For oss handler bærekraft om tre ting: Om sosial bærekraft som både sikrer produsentene og deres arbeidere rettferdige og gode arbeidsvilkår – og er en viktig del av vår interne kultur. Om økonomisk bærekraft gjennom at våre produkter har ekstra lang holdbarhet og varig kvalitet. Og om miljømessig bærekraft som sikrer at vi ikke etterlater oss større klimaavtrykk enn nødvendig. Vårt mål er å utvikle produkter og konsepter som møter dagens behov uten å blokkere fremtidige generasjoners mulighet til det samme.

Skal vi nå våre mål, må vi sikre oss de dyktigste medarbeiderne og de beste og mest effektive systemene bak hver eneste leveranse. Vi skal tilby kundene våre topp kvalitet i alle ledd – fra innkjøp, via lager og logistikk – til kundesupport, design og prosjektledelse. Og vi skal være våre kunders partner. Hver dag jobber vi sammen for å holde det vi lover og sørge for at kundens hverdag blir enklere og mer bekymringsfri. Sammen med våre kunder skal vi utvikle løsninger som stimulerer sansene og gir en positiv følelse man sent vil glemme.

Strømmes – skaper bærekraftige relasjoner

 

Miljø- og kvalitetspolitikk

Vår miljøpolitikk

Strømmes Reklame er ISO 14001 sertifisert. En omtanke for miljø og fokus på kvalitet har alltid vært essensielt for Strømmes Reklame. Vi jobber konstant med å imøtekomme såvel kunders som samfunnets ønsker og krav om miljøvennlige produkter og miljøvennlig produksjon.

De vesentligste miljøbelastninger i vår forretning stammer fra våre innkjøp av produkter, produktenes anvendelse og produktenes senere bortskaffelse som avfall.

Det er således vår politikk:

 • Å spørre om og i videst mulig omfang innhente dokumentasjon for de kjemiske stoffer som inngår i våre salgsprodukter.
 • Å unngå produkter som inneholder CMR-stoffer og sterkt sunnhetsskadelige stoffer samt stoffer klassifisert som miljøfarlige.
 • Å anvende gjenvinnbare produkter eller gjenvinningsmaterialer når det er mulig og lovlig i forhold til krav om eksempelvis sporbarhet og hygiene.
 • Å forsøke og designe produkter slik at de kan adskilles i materialefraksjoner, når de før eller siden skal bortskaffes som avfall. Dette gjelder især for produkter som inneholder elektriske eller elektroniske deler eller andre deler som kan forventes å skulle avfallshåndteres særskilt.
 • Å stille krav til å i videst mulig omfang innhente dokumentasjon for leverandørenes miljøfohold – det gjelder især avfallshåndtering, utledninger til jord, luft og vann samt leverandørens valg av materialer.
 • I vår rådgivning av kunder i forhold til valg av produkter: forsøke å unngå produkter med en meget kort levetid og promovere mindre miljøbelastende løsninger og produkter.
 • Å ha overblikk over relevant miljølovgivning, sikre ajourføring av den og sikre at våre produkter og virksomheter alltid er i overensstemmelse med denne.

Vår kvalitetspolitikk

Strømmes Reklame er ISO 9001 sertifisert. 
Vi har i forbindelse med sertifiseringen valgt å ha et særlig fokus på ”product compliance”. Det betyr at Strømmes Reklame as er svært opptatt av at produktene vi leverer innehar samtlige nasjonale og internasjonale lovkrav.
For oss er en implementering av et ISO system både utfordrende og krevende, men også en nødvendighet da vi insisterer på å levere best mulig kvalitet. Med disse sertifiseringene understreker vi vår seriøsitet og ustoppelige målsetting etter å være blant de aller beste i bransjen. Noe som igjen skal komme våre kunder og samarbeidspartnere til gode.
 • Vi bruker vår kompetanse og erfaring gjennom 50 år med salg av gave- og profileringsprodukter til å velge riktig produkter og løsninger for våre kunder.
 • Vi stiller krav til våre leverandører, og alle våre leverandører i fjerne østen må underskrive et ”supplier questionary”.
 • Vi leverer produkter og service i henhold til kundens krav og betingelser.
 • Vi legger stor vekt på at vårt arbeid uttrykker målrettethet, innovasjon og skaper tillit.
 • Kvaliteten i vårt arbeid skal bidra til å styrke konkurranseevnen i dag og i fremtiden.
 • Vi forplikter oss til å identifisere og implentere relevant lovgivning.
 • Vi leverer det avtalte til den avtalte tid og pris.

Corporate Social Responsibility (CSR) og Code of Conduct (COC)

Strømmes Reklame har et omfattende Corporate Social Responsibility (CSR) og Code of Conduct (COC) regelverk overfor oss selv og for våre  leverandører.

Vår filosofi er å optimere våre bestrebelser på å være rettferdig, ansvarlige, miljøbevisste samt generelt å vise god etisk og sosial adferd.

Denne filosofien avspeiler seg i måten vi driver forretning på.

Strømmes Reklame følger BSCIs Code of Conduct, som er definert i henhold til ILO konvensjonene, FNs universelle menneskerettighets deklarasjon, FNs konvensjoner om barns rettigheter, eliminasjon av alle former for diskriminering mot kvinner, UN Global Compact samt OECD guidelines for multinasjonale selskaper.

Vårt regelverk forplikter oss til at foreta regelmessige kontroll og/eller besøk på våre fabrikker for å sikre at fabrikkene kontinuerlig lever opp til våre krav. Disse kontroll og/eller besøk foretas av oss selv samt tredjeparts firmaer. Målet er å opprette en ansvarlig og bæredyktig leverandørkjede, oppnå fair og lovlige vilkår for fabrikkarbeidere, sikre gjennomsiktighet i alle prosesser samt leverandør- og produktsikkerhet hos våre kunder.
Strømmes Reklame er medlem av Sedex Global og Grønt Punkt.

Last ned hele dokumentet om vår CSR (PDF)

Last ned hele dokumentet om vår CoC (PDF)

Vi stiller krav til leverandørene våre

Strømmes Reklame stiller krav til leverandørene som er valgt som samarbeidspartnere. Gjennom å stille krav vil Strømmes Reklame sikre seg at de produkter som tilbys, blir produsert under vilkår som sikrer anstendige arbeidsforhold og som overholder lokale lover og internasjonale etiske standarder.

Det er et ufravikelig krav at alle våre underleverandører skriver under på kravene. Ved våre underleverandørers underskrift, gjør vi det klart at de også innestår for at deres underleverandører lever opp til de internasjonale kravene.

For ytterligere spørsmål eller rådgivning vennligst kontakt innkjøpssjef Michael Romeril, e-post: michael@strommes.no