Chat with us, powered by LiveChat

Verden er i endring, men det er ikke bare den teknologiske utviklingen som endrer seg. Klimaendringene utfordrer oss alle og måten vi lever livene våre på. I Strømmes er vi opptatt av klima og miljøavtrykket i alle deler av vår leveranse, og bærekraft er helt grunnleggende i alt vi foretar oss.

Skal vi nå våre mål, må vi sikre oss de dyktigste medarbeiderne og de beste og mest effektive systemene bak hver eneste leveranse. Vi skal tilby kundene våre topp kvalitet i alle ledd – fra innkjøp, via lager og logistikk – til kundesupport, design og prosjektledelse. Og vi skal være våre kunders partner.

Hver dag jobber vi sammen for å holde det vi lover og sørge for at kundens hverdag blir enklere og mer bekymringsfri. Sammen med våre kunder skal vi utvikle løsninger som stimulerer sansene og gir en positiv følelse man sent vil glemme.

 

Miljø- og kvalitetspolitikk

Strømmes er ISO 14001:2015- sertifisert. Vi jobber konstant med å imøtekomme våre kunder, så vel som samfunnets ønsker og krav om miljøvennlige produkter og produksjon.

Strømmes er ISO 9001:2015- sertifisert. Vi har i forbindelse med sertifiseringen valgt å ha et særlig fokus på “product compliance”. Dette betyr at vi er svært opptatt av at produktene vi leverer tilfredsstiller samtlige nasjonale og internasjonale lovkrav.

Vårt hovedfokus er en sporbarhet på produkter vi produserer og leverer. Det betyr at vi skal dokumentere produktenes opphav og innhold. Et ISO-system er både utfordrende og krevende, men også en nødvendighet da vi insisterer på å levere best mulig kvalitet, noe som skal komme våre kunder og samarbeidspartnere til gode.

ISO-9001-2015 logo
ISO-14001-2015 logo
kule med grønne blader

Bærekraft

Vi jobber hver dag målrettet for å benytte naturlige materialer i størst mulig grad i våre produkter. Innen tekstil finnes det mange spennende alternativer som merinoull, organisk bomull, stoff fra resirkulert plast eller fiskegarn fra havet. Innen gave- og profileringsprodukter jobber vi aktivt sammen med Norsk Gjenvinning og Grønt Punkt for å finne resirkulerte materialer og å avklare muligheten for at produktene kan gjenvinnes i størst mulig grad på Norske gjenvinningsstasjoner.

I vår Bærekraftstrategi «Bærekraft med mening» setter vi krav til reduksjon av plastemballasje både hos våre leverandører og hos oss selv. I våre egne interne rutiner skal vi konstant jobbe for en målbar reduksjon av plastemballasje rundt de produktene vi leverer ut til våre kunder. Det omhandler også bruk av FSC papiremballasje og kartonger på det vi selv sender ut fra vårt lager.

Vi har videre konkrete krav som settes til våre leverandører med tanke på kontroll av riktig innhold i produktene, og et bra arbeidsmiljø.

Vi sikrer at hele vår produksjon – fra råvare til ferdig produkt – følger internasjonale krav og standarder.

Oppsummert handler bærekraft om:

  • Sosial bærekraft som sikrer produsentene og deres arbeidere rettferdige og gode arbeidsvilkår
  • Økonomisk bærekraft gjennom at våre produkter har ekstra lang holdbarhet og god kvalitet
  • Miljømessig bærekraft som sikrer at vi ikke etterlater oss større klimaavtrykk enn nødvendig.

Vårt mål er å få frem produkter og konsepter som møter dagens behov uten å blokkere fremtidige generasjoners mulighet til det samme.