[/vc_column]

Verden er i endring, men det er ikke bare den teknologiske utviklingen som endrer seg. Klimaendringene utfordrer oss alle og måten vi lever livene våre på. I Strømmes er vi opptatt av klima og miljøavtrykket i alle deler av vår leveranse, og bærekraft er helt grunnleggende i alt vi foretar oss.

Skal vi nå våre mål, må vi sikre oss de dyktigste medarbeiderne og de beste og mest effektive systemene bak hver eneste leveranse. Vi skal tilby kundene våre topp kvalitet i alle ledd – fra innkjøp, via lager og logistikk – til kundesupport, design og prosjektledelse. Og vi skal være våre kunders partner.

Hver dag jobber vi sammen for å holde det vi lover og sørge for at kundens hverdag blir enklere og mer bekymringsfri. Sammen med våre kunder skal vi utvikle løsninger som stimulerer sansene og gir en positiv følelse man sent vil glemme.

 

[/vc_column]
[/vc_column]

Miljø- og kvalitetspolitikk

Strømmes er ISO 14001:2015- sertifisert. Vi jobber konstant med å imøtekomme våre kunder, så vel som samfunnets ønsker og krav om miljøvennlige produkter og produksjon.

Strømmes er ISO 9001:2015- sertifisert. Vi har i forbindelse med sertifiseringen valgt å ha et særlig fokus på “product compliance”. Dette betyr at vi er svært opptatt av at produktene vi leverer tilfredsstiller samtlige nasjonale og internasjonale lovkrav.

Vårt hovedfokus er en sporbarhet på produkter vi produserer og leverer. Det betyr at vi skal dokumentere produktenes opphav og innhold. Et ISO-system er både utfordrende og krevende, men også en nødvendighet da vi insisterer på å levere best mulig kvalitet, noe som skal komme våre kunder og samarbeidspartnere til gode.

Strømmes ISO sertifikat

ISO-9001-2015 logo
ISO-14001-2015 logo
[/vc_column]
[/vc_column]
kule med grønne blader

Bærekraft

Vi jobber hver dag målrettet for å benytte naturlige materialer i størst mulig grad i våre produkter. Innen tekstil finnes det mange spennende alternativer som merinoull, organisk bomull, stoff fra resirkulert plast eller fiskegarn fra havet. Innen gave- og profileringsprodukter jobber vi aktivt sammen med Norsk Gjenvinning og Grønt Punkt for å finne resirkulerte materialer og å avklare muligheten for at produktene kan gjenvinnes i størst mulig grad på Norske gjenvinningsstasjoner.

I vår Bærekraftstrategi «Bærekraft med mening» setter vi krav til reduksjon av plastemballasje både hos våre leverandører og hos oss selv. I våre egne interne rutiner skal vi konstant jobbe for en målbar reduksjon av plastemballasje rundt de produktene vi leverer ut til våre kunder. Det omhandler også bruk av FSC papiremballasje og kartonger på det vi selv sender ut fra vårt lager.

Vi har videre konkrete krav som settes til våre leverandører med tanke på kontroll av riktig innhold i produktene, og et bra arbeidsmiljø.

Vi sikrer at hele vår produksjon – fra råvare til ferdig produkt – følger internasjonale krav og standarder.

Oppsummert handler bærekraft om:

 • Sosial bærekraft som sikrer produsentene og deres arbeidere rettferdige og gode arbeidsvilkår
 • Økonomisk bærekraft gjennom at våre produkter har ekstra lang holdbarhet og god kvalitet
 • Miljømessig bærekraft som sikrer at vi ikke etterlater oss større klimaavtrykk enn nødvendig.

Vårt mål er å få frem produkter og konsepter som møter dagens behov uten å blokkere fremtidige generasjoners mulighet til det samme.

[/vc_column]
[/vc_column]

Bærekraftstrategi i Strømmes

8:

Gjennom bærekraftig forretningspraksis ønsker Strømmes å bidra til at global handel lønner seg for mennesker, samfunn og miljø. I praksis handler det blant annet om å skape gode jobber i globale leverandørkjeder; jobber som betaler rettferdig lønn, som er trygge og gir like muligheter, uavhengig av kjønn eller bakgrunn. Nasjonalt har vi flere bærekraftige samarbeid med sosiale entreprenører som har funnet en innovativ og bærekraftig forretningsmodell på hvordan man løser noen av samfunnets floker. Vi skaper en stabil økonomisk vekst, som er med på å sikre gode arbeidsplasser og høyere sysselsetting.

 

12:

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Strømmes er ISO 14001:2015-sertifisert. Det betyr at kundene kan stole på at vi aktivt reduserer bedriftens og produktenes miljøbelastninger til et minimum. Vi har et stort fokus på at vår produksjon og vårt forbruk er bærekraftig. Dette sikrer vi igjennom fokus på produksjonsmetoder, materialvalg, emballasje, transport, samt ved riktig avfallssortering på vårt husholdningsavfall. Vi selger ikke hvilket som helst produkt. Vi velger kvalitet, bruksverdi og levetid fremfor pris.

 

13:

Mengden klimagasser fortsetter å øke, og klimaendringene skjer raskere enn antatt. I Strømmes har vi valgt å fokusere vår miljøinnsats på våre vesenligste belastninger som plastforbruk, avfallsminimering, avfallshåndtering og miljøbelastninger til frakt og transport. Innen 2024 eller før, ønsker vi å bli klimanøytrale på våre fem avdelinger.

 

17:

Partnerskap er viktig for å kunne bidra til å oppnå Verdensmålene. Strømmes inngår i partnerskap med både kunder, samarbeidspartnere, interessenter, produsenter, leverandører og distributører. Vi har fokus på å bidra til bærekraftig utvikling av produkter og effektiv utnyttelse av ressursene i vår verdikjede. Vi sikrer grunnlag for kompetanseheving og effektiv kommunikasjon mellom våre medarbeidere, leverandører og våre interessenter, for å sikre så bærekraftige synergier som mulig.

[/vc_column]
[/vc_column]

Etisk handel

Strømmes anser ansvarlig innkjøpspraksis som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for bærekraftig forretningspraksis. Strømmes skal tilpasse egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal tilstrebe færre og langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. Vi fokuserer på å ha få, men solide leverandører for å lettere ha kontroll på vår leverandørkjede.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Strømmes seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Nedenfor finner du dokumentasjon fra vårt arbeid innen etisk handel.

Dokumentasjon:

Strømmes Code of Conduct

Policy bærekraft_Etisk handel

Guidelines for Suppliers

 

Aktsomhetsvurdering av vår leverandørkjeden

Forankring

 • Bærekraftstrategi
 • ISO 9001 og 14001
 • Policy for bærekraftig forretningspraksis

Krav

 • Leverandøravtaler skal signeres
 • Vår Code of Conduct signeres i alle leverandøravtaler
 • Supplier Questionnaire besvares i forkant produksjoner i Østen

Oppfølging

 • Risikobasert
 • Arbeidsmiljørapporter
 • Veiledning fra Etisk Handel

 

Kontakt oss ved sustainability@strommes.no om du har spørsmål til hvordan vi jobber.