Internasjonalt samarbeid


Strømmes is a partner in SAG special ad group

Gruppens intensjon er å skape et nordisk konsept innen gave- og profileringsartikler. SAG er eid av 4 ledende, nordiske gave- og profilerings selskap. Alle selskap er topp 3 innen sitt felt i sitt hjemland. SAG har kontorer lokalisert i alle nordiske land, og i Østen.

Fakta

Gruppens totale omsetning er ca 400 millioner norske kroner. I gruppen er det 140 ansatte, i tillegg kommer de som er ansatt på våre Østen-kontorer.

Les mer

Fordeler

  • Én samarbeidspartner, med lokale representanter i hvert land
  • Lokal forståelse for forretningsdrift, kultur og kommunikasjon
  • Samarbeid og synergi med tanke på design og produktutvalg
  • Stordriftsfordeler på produksjon, innkjøp og logistikkløsninger
  • Kundeservice på eget språk
  • Fleksibel og tilrettelagt nettbutikk løsning, oppdatert med lagerbeholdning i hvert land, og levering innen 24 timer

Medlemmer:

Norge: Strømmes Reklame AS
Danmark: Baxx of Scandinavia AS
Finland: Logonet Oy
Sverige: Wackes AB